ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดี โฮมแคร์

  1. บริการบ้านพักผู้สูงอายุ-รับฝากดูแลผู้สูงอายุ
  2. บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ตามบ้าน รพ.ทั่วประเทศ

บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตามบ้านตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ตอบโจทย์ปัญหาผู้ดูแล (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้มืออาชีพดูแลบุคคลที่ท่านรักแทนคุณ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการเรา

สอบถามให้ข้อมูลอาการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เพื่อประเมินราคาก่อนใช้บริการ