บริการของเรา

 1. การดูแลการบริบาลขั้นพื้นฐาน
 2. การดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน และอื่นๆ ตามความต้องการ
 3. การจัดห้องพักให้สะอาดอยู่เสมอ ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นต้น
 4. บริการซักรีดเสื้อผ้า และความสะอาดของใช้ส่วนตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์ต่างๆ
 5. .อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ กรณีที่ได้รับอาหารทางสายยาง จะจัดอาหารปั่นตามสูตร ถูกหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย
 6. บริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น กิจกรรมออกกำลังกาย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
  ขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม
 7. กิจกรรมด้านศาสนาในโอกาศวันสำคัญของผู้สูงอายุ หรือนิมนต์พระมารับสังฆทาน หรือใส่บาตรทุกวันพระ
 8. อำนวยความสะดวกนำส่งเพื่อรับบริการตรวจตามนัดของแพทย์
 9. บริการตัดผมฟรีทุกเดือน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันเข้าพัก

 1. บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
 2. บัตรโรงพยาบาล พร้อมบัตรรับรองสิทธิและแจ้งสิทธิการรักษา
 3. บัตรนัดพบแพทย์
 4. ประวัติการรักษา(ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ว่าจ้าง และพยานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
 6. ยา เวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ประจำ
 7. ของใช้ส่วนตัว


บริหารงานโดย

นายรัชต์เขตต์ ตาอ้าย

• นายกสมาคมการค้าธุรกิจการดูแลมืออาชีพ
• ผู้อำนวยการกองการศึกษาพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
• กรรมการผู้จัดการบ้านพักสูงวัยแสนดีโฮมแคร์


หจก.แสนดี โฮมแคร์ ได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฏหมาย


ปัจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าธุรกิจการดูแลมืออาชีพ

ส่งเสริมสร้างบุคลากร จัดอบรม Caregiver เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ


หจก.แสนดี โฮมแคร์ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และ ประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างๆ