ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดี โฮมแคร์

 1. บริการบ้านพักผู้สูงอายุ-รับฝากดูแลผู้สูงอายุ
 2. บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ตามบ้าน รพ.ทั่วประเทศ

บริการของเรา

 1. การดูแลการบริบาลขั้นพื้นฐาน
 2. การดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน และอื่นๆ ตามความต้องการ
 3. การจัดห้องพักให้สะอาดอยู่เสมอ ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นต้น
 4. บริการซักรีดเสื้อผ้า และความสะอาดของใช้ส่วนตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์ต่างๆ
 5. .อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ กรณีที่ได้รับอาหารทางสายยาง จะจัดอาหารปั่นตามสูตร ถูกหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย
 6. บริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น กิจกรรมออกกำลังกาย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
  ขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม
 7. กิจกรรมด้านศาสนาในโอกาศวันสำคัญของผู้สูงอายุ หรือนิมนต์พระมารับสังฆทาน หรือใส่บาตรทุกวันพระ
 8. อำนวยความสะดวกนำส่งเพื่อรับบริการตรวจตามนัดของแพทย์
 9. บริการตัดผมฟรีทุกเดือน

ค่านิยม

 1. ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดุจญาติผู้ใหญ่
 2. มีความสามัคคีในการทำงาน
 3. ซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำด้านการบริบาล มีมาตราฐานระดับสากล

จริยธรรมองค์กร

 1. ไม่รับสิ่งตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ทัดเทียมกัน
 2. ห้ามทำสิ่งใดๆ ที่แสดงออกถึงการทำร้ายร่างกาย วาจา และจิตใจ ของลูกค้า

พันธกิจ

“เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความมั่นใจและคุ้มค่ากับการรับบริการ”

วัฒนธรรมองค์กร

“Agility & Resourcefulness” “พนักงานพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว (Agility) รวมทั้งสามารถเข้าถึวแหล่งข้อมูล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบฝปฏิบัติงาน (Resourcefulness) และการสวัสดีทักทายในตอนเช้า”